Jump to the main content block

Research

       

Biochemical & Biomedical Engineering

Green Technology & Sustainable Engineering

Polymer & Materials Engineering

Electrochemistry & Sensor

Catalysis & Reaction Engineering

Process Systems Engineering

Transport Phenomena & Separation Technology

Thermodynamics & molecular simulation

Fang-Chyou Chiu

Ruey-Shin Juang

Lie-Ding Shiau

Jyh-Ping Chen

Jen-Ming Yang

Shing-jiang Jessie Lue

Mu-Yi Hua

Chia-Chang Lin

Kong-Wei Cheng

Chi-Hsien Liu

Ming-Chung Wu

Kun-Mu Lee

Ruey-Chi Hsu

Hsin-Chun Lu

Gow-Bin Wang

Andrew Lin

Chia-Liang Sun

Yu-Kuo Liu

Jenn Fang Su

Wei-Fan Kuan